Het kind

Elk kind is anders, denkt, handelt en ervaart de dingen anders. Allerlei factoren zorgen ervoor dat kinderen op hun eigen manier omgaan met hun ziekte. Zoals de leeftijd van het kind, de ziekte, de behandeling en het verloop daarvan, het karakter van het kind (dreamer, actor, thinker, achiever) en de bijwerkingen die het kind ervaart. Daarom is het onmogelijk een karakterschets te geven van alle kinderen die geconfronteerd worden met kanker. In dit deel van de toolkit vind je informatie die je kan helpen je een beeld te vormen van kinderen met kanker. Ook kun je op basis van deze informatie persona’s ontwikkelen die bruikbaar zijn in het ontwerpproces.

Karakterkaarten kinderen
In de ‘Karakterkaarten kinderen’ zijn vier kinderen met verschillende karakters, leeftijden, ziektes en bijwerkingen geschetst om een beeld te geven van de diversiteit van de kinderen met kanker. In de omschrijvingen komen elementen terug die herkenbaar zijn bij verschillende kinderen. Ontwerpers kunnen de kaarten gebruiken als basis bij het opstellen van persona’s. De vier karakterkaarten kunnen uitgebreid worden door de beschreven karaktertypes, leeftijden en eigenschappen te combineren.

We hebben geprobeerd een divers beeld van kinderen te schetsen, geen compleet beeld. De diversiteit is terug te vinden in de leeftijdscategorie, de soort kanker en behandeling, de thuissituatie en de verblijfsplek van de kinderen: thuis of in het ziekenhuis. We onderscheiden vier karaktertypen:
•De Thinker: een onderzoeker die een hoop leert door te observeren. Hij/zij is afwachtend en vindt alle medische apparatuur fascinerend, totdat het te dichtbij komt.
•De Achiever: een actief kind dat zichzelf constant doelen stelt en er alles aan doet die te halen. Doordat tijdens de opname de eigen regie beperkt wordt voor kinderen, kan de achiever gefrustreerd raken en boos worden.
•De Actor: speelt situaties uit en gebruikt rollenspellen om verschillende standpunten uit te proberen. De actor stort zich impulsief en vol enthousiasme in een nieuwe situatie, maar wanneer hij/zij iets onverwachts tegenkomt kan hij/zij hierdoor in paniek raken.
•De Dreamer: een kind dat het liefst in zijn/haar eigen droomwereld leeft. De dromer is soms moeilijk te bereiken.

Patiëntpad
Het Patiëntpad beschrijft het behandeltraject dat kinderen met kanker ondergaan. Het ingevulde Patiëntpad geeft de stappen en inzichten uit het POKO-onderzoek weer. Ontwerpers kunnen de template van het Patiëntpad zelf vullen met inzichten die ze opdoen tijdens onderzoek naar kinderen met kanker.

Inzichtkaarten
Als je voor kinderen met kanker wilt gaan ontwerpen met als doel het stimuleren van adequaat eten en bewegen, krijg je te maken met complexe emotionele materie en met onverwachte bijkomstigheden. Daar heb je vaak geen grip op en je weet er veel te weinig van. Het is heel belangrijk om je te kunnen verplaatsen in de beleving, behoeften en frustraties van kinderen, ouders, broertjes, zusjes en (in mindere mate) zorgmedewerkers. Hoe kun je je als ontwerper verplaatsen in de beleving, behoeften en frustraties van de kinderen, ouders, broertjes, zusjes en zorgmedewerkers? We destilleerden in de inzichtkaarten de belangrijkste inzichten, tips en ideeënrichtingen uit drie jaar POKO-ontwerponderzoeken.

Stakeholders
Tijdens de behandeling in het ziekenhuis komen de kinderen in aanraking met verschillende zorgverleners en andere zieke kinderen. Daarnaast hebben kinderen contact met hun familie, vriendjes en vriendinnetjes, klasgenoten en kennissen. Al deze stakeholders spelen een rol in de behandeling van het kind. De afbeelding op deze pagina brengt de stakeholders in beeld. Onderstaande stakeholdermap bevat een overzicht van de verschillende betrokkenen in de ziekenhuisomgeving en de privé-omgeving van het kind.

Verder lezen
ThuissituatiePijl