Buddy

Projectnaam en designer: Buddy door Nynke de Witte (Communicatie en MediaDesign, Hogeschool Utrecht)
Doel van de interventie: samenbrengen van alle POKO-interventies in het ziekenhuis en gericht advies geven over welke interventie toe te passen bij kinderen met kanker
Doelgroep: ouders en kinderen (6-12 jaar), ziekenhuis
Status realisatie van de interventie: concept en prototype-app voorgelegd aan doelgroep (niet in UMCG getest)

Concept
‘Buddy’ is een app: een informatie- en activatietool die zorgt voor een verbeterd eet- en beweegpatroon. In de ‘Buddy’-app komen alle binnen POKO ontworpen interventies samen en wordt het gebruiken, delen en verrijken van informatie gestimuleerd. Het concept is uitgewerkt in een animatie van de kleurenroutes op de afdeling in het ziekenhuis (fysieke wegwijzer) en een klikbare prototype-app (virtuele wegwijzer). ‘Buddy’ wijst het zieke kind, de ouders en de zorgverleners de weg, zowel fysiek als virtueel. Buddy is als een vriendje voor het zieke kind, een helper voor de ouders en de rechterhand voor de zorgverleners.

  • Buddy als vriend voor het zieke kind: ‘Buddy’ is als een vriendje dat aanbelt om buiten te komen spelen en maakt dat voor het kind zo leuk en makkelijk mogelijk. ‘Buddy’ daagt het kind uit om uit bed te komen, door de weg te wijzen naar belangrijke ruimten en activiteiten die helpen om het eet- en beweegpatroon te verbeteren. ‘Buddy’ helpt doelen te stellen. Het kind krijgt hierdoor meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
  • Buddy als helper voor ouders: ‘Buddy’ helpt ouders inzien wat hun kind nog wel kan, in plaats van wat hun kind niet meer kan. ‘Buddy’ geeft ouders achtergrondinformatie over eten en bewegen. ‘Buddy’ verzamelt informatie die op ieder moment voor de ouders beschikbaar is. Ouders kunnen aangeven welke informatie zij nog missen en tips delen met andere ouders. ‘Buddy’ biedt ouders de handvatten om hun kind te stimuleren.
  • Buddy als rechterhand voor zorgverleners: ‘Buddy’ verzamelt niet alleen alle informatie die zorgverleners willen overbrengen aan ouders, maar inventariseert ook welke informatie ouders nog missen. Zo kan informatie eventueel aangevuld worden en raken ouders steeds beter geïnformeerd. Ook geeft ‘Buddy’ zorgverleners inzicht in de doelen van de zieke kinderen op de afdeling. ‘Buddy’ brengt de activiteit van het kind in beeld. Initiatief en verantwoordelijkheid voor eten en bewegen komen zo steeds meer bij ouders te liggen. Daardoor hebben de zorgverleners meer tijd om zich op de behandeling te richten. Zorgverleners hebben nog wel tot taak om dit in de gaten te houden, voor leuke input te zorgen en de ontworpen interventies hier eventueel in te betrekken.

Omschrijving van de interventie-uitvoering
‘Buddy’ is in feite een kapstok voor de huidige en eventuele nieuwe interventies en activiteiten. Het concept is uitgewerkt in een animatie van de kleurenroutes (fysieke wegwijzer) en een klikbare prototype-app (virtuele wegwijzer). Beide zijn een concept en inhoudelijk aan te vullen, afhankelijk van de wensen en behoeften van ouders, het zieke kind en zorgverleners. Vanuit deze basis kan de app steeds verder verrijkt worden, zodat ouders steeds beter geïnformeerd raken en het zieke kind geactiveerd en gemotiveerd blijft.

Animatie kleurenroute wachtwoord: afstuderen2015

Prototype app wachtwoord: afstuderen2015

Instructie: 1. Klik op aanmelden.
2. Kies bij ‘doelgroep’ een van de 3 doelgroepen (verder gegevens invullen niet nodig). 3. Klik op ‘verder’.
4. Klik op ‘aanmelden’ (verder gegevens invullen niet nodig).

Andere doelgroep bekijken: 1. Ga naar het menu.
2. Klik op het pijltje bovenin. 3. Klik op ‘uitloggen’.
4. Volg de instructie opnieuw.

Test & praktijkresultaten
De interventie is niet getest in het UMCG. Het concept en het prototype van de app zijn wel voorgelegd aan een aantal mensen die binnen de doelgroep vallen. Ook is de app voorgelegd tijdens twee expertmeetings met professionals van binnen en buiten het UMCG in 2015. Zowel zorgverleners als zieke kinderen waren enthousiast, maar het concept heeft nog veel verdere uitwerking nodig. Dit kon binnen de looptijd van POKO niet meer gerealiseerd worden.

Quote

“Strepen en kleuren op de grond nodigen uit tot onderzoek en zorgen voor actie.”

Miranda Miedema, pedagogisch medewerker UMCG
Quote

“Alle relevante informatie is op een punt te vinden.”

Aeltsje Brinksma, verpleegkundig onderzoeker UMCG
Andere Projecten
LedboardPijl