Karakterkaarten kinderen

Elk kind is anders, denkt, handelt en ervaart de dingen anders. Daarom is het onmogelijk een karakterschets te geven van alle kinderen die geconfronteerd worden met kanker. In dit deel van de toolkit vind je informatie die je kan helpen je een beeld te vormen van kinderen met kanker. Ook kun je op basis van deze informatie persona’s ontwikkelen die bruikbaar zijn in het ontwerpproces.

Allerlei factoren zorgen ervoor dat kinderen op hun eigen manier omgaan met hun ziekte. Zoals de leeftijd van het kind, de ziekte, de behandeling en het verloop daarvan, het karakter van het kind (dreamer, actor, thinker, achiever) en de bijwerkingen die het kind ervaart.

In de karakterkaarten zijn vier kinderen met verschillende karakters, leeftijden, ziektes en bijwerkingen geschetst om een beeld te geven van de diversiteit van de kinderen met kanker. In de omschrijvingen komen elementen terug die herkenbaar zijn bij verschillende kinderen. Ontwerpers kunnen de kaarten gebruiken als basis bij het opstellen van persona’s. De vier karakterkaarten kunnen uitgebreid worden door de beschreven karaktertypes, leeftijden en eigenschappen te combineren.

We hebben geprobeerd een divers beeld van kinderen te schetsen, geen compleet beeld. De diversiteit is terug te vinden in de leeftijdscategorie, de soort kanker en behandeling, de thuissituatie en de verblijfsplek van de kinderen: thuis of in het ziekenhuis.

We onderscheiden vier karaktertypen:

  • De Thinker: een onderzoeker die een hoop leert door te observeren. Hij/zij is afwachtend en vindt alle medische apparatuur fascinerend, totdat het te dichtbij komt.
  • De Achiever: een actief kind dat zichzelf constant doelen stelt en er alles aan doet die te halen. Doordat tijdens de opname de eigen regie beperkt wordt voor kinderen, kan de achiever gefrustreerd raken en boos worden.
  • De Actor: speelt situaties uit en gebruikt rollenspellen om verschillende standpunten uit te proberen. De actor stort zich impulsief en vol enthousiasme in een nieuwe situatie, maar wanneer hij/zij iets onverwachts tegenkomt kan hij/zij hierdoor in paniek raken.
  • De Dreamer: een kind dat het liefst in zijn/haar eigen droomwereld leeft. De dromer is soms moeilijk te bereiken.

Karakterkaarten Kinderen

Projecten die gebruik maken van het Karakterkaarten kinderen